Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód geotermalnych na terenie miasta Oława

Udostępnianie wód termalnych w Polsce
Opis projektu:

Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód geotermalnych na terenie miasta Oława


Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Dofinansowanie: 10 094 610 zł i stanowi 100% dotacji.
Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Okres realizacji: 2022 – 2024.

Opis projektu:
W ramach realizacji zadania zostanie wykonany odwiert badawczo-eksploatacyjny na działce Ciepłowni Miejskiej z możliwością przekształcenia go w otwór eksploatacyjny w przypadku pozytywnej oceny zasobów wód geotermalnych o parametrach umożliwiających ich energetyczne wykorzystanie.
Zdjęcia z realizacji: