Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód geotermalnych na terenie miasta Oława

Udostępnianie wód termalnych w Polsce
Opis projektu:

Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód geotermalnych na terenie miasta Oława


Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Całkowita wartość zadania: 10 865 452 zł
Dofinansowanie: 10 094 610 zł i stanowi blisko 93% całkowitej wartości projektu.
Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Okres realizacji:
od 31.08.2021 r.
do 30.04.2024 r.

Opis projektu:
W ramach realizacji zadania zostanie wykonany odwiert badawczo-eksploatacyjny na działce Ciepłowni Miejskiej z możliwością przekształcenia go w otwór eksploatacyjny w przypadku pozytywnej oceny zasobów wód geotermalnych o parametrach umożliwiających ich energetyczne wykorzystanie.
Zdjęcia z realizacji: