• Home
  • Ważne dla przedsiębiorców
Image

Ważne dla przedsiębiorców

30 września mija termin dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży i do tego dnia należy dokonać wpłaty:
- w kasie Urzędu Miejskiego,
- lub przelewem na konto Urzędu, nr rachunku: 51 9585 0007 2004 0016 7716 0008.
Zgodnie zobowiązującą ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przekroczenie tego terminu skutkuje naliczaniem opłat dodatkowych lub wygaszeniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.