• Home
  • WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 31 stycznia 2024r. upływa nieprzekraczalny termin:
- złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2023 roku,
- dokonania wpłaty całości lub pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024.
Aktualny druk oświadczenia TUTAJ.
Wpłaty można dokonać:
• w kasie Urzędu Miejskiego lub
• przelewem na konto Urzędu Miejskiego: Bank Spółdzielczy w Oławie,

  nr rachunku: 51 9585 0007 2004 0016 7716 0008.