Image

Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm


Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pt.: „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm”,  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.
W ramach projektu Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do usług rozwojowych (szkolenia), które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.
Link do Bazy Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Maksymalna wartość umowy refundacji dla jednego przedsiębiorcy wynosić będzie:
  • 25 000,00 zł dla mikro przedsiębiorcy,
  • 45 000,00 zł dla małego przedsiębiorcy,
  • 65 000,00 zł dla średniego przedsiębiorcy,
  • 100 000,00 zł dla dużego przedsiębiorcy.
Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych (np. usługi doradczej lub szkoleniowej) może wynieść nie mniej niż 50%, przy czym istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 60% lub 70%.
Pierwszy nabór formularzy planowany jest na I kwartał 2024 r.
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2028 roku.
Szczegółowe informacje o projekcie  znajdują się pod linkiem:
https://www.warr.pl/projekty/