Image

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje.
Baza pozwala w prosty i szybki sposób znaleźć usługi rozwojowe, odpowiadające na potrzeby użytkowników.
Link do Bazy Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Instrukcja  użytkownika BUR:
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/images/BUR_serwis_info/Instrukcja_uzytkownika_BUR_v20.pdf

Baza zastąpiła dotychczasową wyszukiwarkę usług szkoleniowych - „Inwestycja w Kadry”.
Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.