Image

Przepompowywanie wody opadowej przy ul. Rybackiej

W związku z wysokim stanem wody w rzece Odra oraz działając profilaktycznie i przygotowując się na zapowiadane obfite opady deszczu w naszym rejonie, została podjęta decyzja o przepompowaniu zgromadzanej wody deszczowej z wykorzystaniem nowego kolektora przy ul. Rybackiej. Przeprowadzona modernizacja umożliwia prowadzenie działań bez konieczności zamykania ul. Rybackiej  (co miało miejsce w latach poprzednich) oraz znaczne oddalenie zestawu pompowego od budynków mieszkalnych. Konieczność przepompowywania wynika z podwyższonego stanu wody w rzece Odra i podyktowana jest koniecznością zamknięcia klap, służących do grawitacyjnego odpływu wody deszczowej z terenu miasta Oława.