Image

Rekrutacja do żłobka

OGŁOSZENIE
Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2024/2025 do:
1) Żłobka Miejskiego „Poranek” w Oławie
2) Żłobka Miejskiego „Zielony Zakątek” w Oławie
odbędzie się w terminie od 20 marca 2024 r. do 7 kwietnia 2024 r. Rodzice/ opiekunowie prawni wypełniają elektronicznie jedną Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka (można wskazać 2 placówki), korzystając ze strony: https://nabor.pcss.pl/olawa/zlobek.
Wydrukowaną i podpisaną kartę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć tylko w placówce pierwszego wyboru:
1) Żłobek Miejski „Poranek” ul. B. Chrobrego 106 A, 55-200 Oława
lub
2) Żłobek Miejski „Zielony Zakątek”, ul. 1 Maja 33B, 55-200 Oława
w terminie:
od 20 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r. w godz. 700 – 15:00, 8 kwietnia 2024 r. - do godz. 16:00.
Do rekrutacji mogą być zgłaszane dzieci urodzone: w 2022 r., w 2023 r., oraz w 2024 r., jeśli do 1.09.2024 r. będą miały ukończone 20 tygodni życia.