Image

Konkurs plastyczny

  STOP HEJTOWI !!!
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„# szanuję – nie hejtuję”

Organizator:

Urząd Miejski w Oławie oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Cel konkursu
- propagowanie postaw bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu,
- zachęcanie młodych ludzi do przeciwstawiania się zjawisku cyberprzemocy,
- informowanie o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji pojawiającego się hejtu.

Forma konkursu
- konkurs plastyczny, polegający na wykonaniu PLAKATU,
- technika dowolna,  
- format plakatu dowolny (max. A3).

Tematyka konkursu
Treść zamieszczona na plakacie musi odnosić się do tematu konkursu „#szanuję – nie hejtuję”.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
Termin składania prac upływa:  20 marca 2024 r.
Prace plastyczne należy przynieść do pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy.
Prace mają być wykonane indywidualnie.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 5 kwietnia 2024 r. podczas imprezy plenerowej „Ruch to zdrowie”

Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej:
klasy IV-VIII
 
 Kryteria oceny to:
- estetyka wykonania,
- zgodność z tematem,
- pomysłowość, oryginalność
- samodzielność wykonania

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU J

Pobierz regulamin (plik .PDF)