• Home
  • Lista aktualności
  • Oferta realizacji zadania publicznego Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Sobieski" Oława: "Udział reprezentacji Miasta Oława w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej w terminie 05-07.04.2024"
Image

Oferta realizacji zadania publicznego Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Sobieski" Oława: "Udział reprezentacji Miasta Oława w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej w terminie 05-07.04.2024"

W załączniku zamieszczamy ofertę realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, spełniające warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami). Uwagi w sprawie ofert proszę przesyłać w ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia ofert, na adres: ockf@poczta.fm