• Home
  • Lista aktualności
  • Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego - Międzyszkolny Klub Sportowy "Swim Academy Termy Jakuba": Rajd rowerowy "Pole Powiatu 2024"
Image

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego - Międzyszkolny Klub Sportowy "Swim Academy Termy Jakuba": Rajd rowerowy "Pole Powiatu 2024"

W załączniku zamieszczamy ofertę realizacji zadania publicznego z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, spełniające warunki uproszczonego trybu postępowania, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami). Uwagi w sprawie ofert proszę przesyłać w ciągu siedmiu dni od dnia zamieszczenia ofert, na adres: ockf@poczta.fm
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego