• Home
  • Akademia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ)

Akademia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ)

Celem projektu jest wsparcie pracodawców i ich pracowników, którzy będą mogli wziąć udział w szkoleniach i działaniach doradczych, które z kolei zwiększą świadomość znaczenia i korzyści  z wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie.
Najważniejsze korzyści Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) dla firmy:
  • dodatkowe środki pieniężne,
  • obniżenie kosztów operacyjnych,
  • zmniejszenie ryzyka i zabezpieczenie przed niestabilnymi rynkami energii,
  • poprawa reputacji marki oraz przyciąganie świadomych ekologicznie klientów i pracowników,
  • przygotowanie się na przyszłe przepisy dotyczące efektywności energetycznej przedsiębiorstw,
  • wsparcie walki ze zmianami klimatycznymi,
  • wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) pomaga budować przewagę konkurencyjną. Wybór dostawców produktów i usług, którzy generują niższy ślad węglowy staje się koniecznością. Ma realny wpływ na koszty prowadzenia firmy.
Rekrutacja do projektu trwa do 31.12.2026 r.
Więcej informacji na temat projektu, rekrutacji oraz kryteriów naboru do projektu można znaleźć na stronie: https://akademiagoz.com.pl. 25 kwietnia  planowane jest również spotkanie informacyjnego on–line.