• Home
  • Informacja dla przedsiębiorców
Image

Informacja dla przedsiębiorców

Dnia 31 maja mija termin dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży i do tego dnia należy dokonać wpłaty:
  • w kasie Urzędu Miejskiego,
  • lub przelewem na konto Urzędu, nr rachunku: 51 9585 0007 2004 0016 7716 0008.
Zgodnie zobowiązującą ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przekroczenie tego terminu skutkuje naliczaniem opłat dodatkowych lub wygaszeniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.