Image

Komunikat ZWiK

Zauważamy duże pobory wody do celów innych niż spożywcze i socjalne. Skutkuje to obniżonym ciśnieniem wody, szczególnie w wyższych kondygnacjach budynków. Prosimy, aby nie podlewać nią ogrodów.