• Home
  • Lista aktualności
  • Informacja dotycząca stanu wody w rzekach Odra i Oława na terenie miasta Oławy w dniu 05.06.2024 r.
Image

Informacja dotycząca stanu wody w rzekach Odra i Oława na terenie miasta Oławy w dniu 05.06.2024 r.

- Stan wody w rzece Oława na wodowskazie w mieście Oława o godzinie 09.50 wskazywał górną granicę stanów średnich i wynosił 139 cm.Wykres sytuacyjny przedstawiający zachodzące zmiany z godziny 06.00


Wykres sytuacyjny przedstawiający zachodzące zmiany z godziny 12.00


Źródło pochodzenia infomacji: https://hydro.imgw.pl/#/map?riv=true&ts=2024-06-05%2009:00&zo=10.238132458458205&lo=17.658&la=50.8299
Dostęp: 05.06.2024 r.

Pracownicy Wydziału ZK na bieżąco monitorują sytuację na rzece Odra i Oława.