Image

Mobilny Punkt Informacyjny w Urzędzie Miejskim w Oławie – 20 czerwca 2024 roku

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich. Pracownicy Punktu będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego organizowanego w Oławie:  20 czerwca 2024r.
Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego, mającego formę konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje.
Pracownicy PIFE przedstawią również aktualne możliwości wsparcia w zakresie instrumentów zwrotnych, w tym również dotacje, pożyczki  finansowane ze środków UE przeznaczone m.in. na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.
Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych skorzystać mogą wszystkie podmioty zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej. Zapraszamy do współpracy m.in przedsiębiorstwa,  osoby fizyczne oraz inne podmioty, chcące skorzystać z finansowania unijnego.

Konsultacje są bezpłatne.

Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował – 20 czerwca 2024 roku w Oławie, Plac Zamkowy 15, Sala Rycerska, w godz. od 12:00 – 15:00.
 
Mobilny punkt informacyjny