• Home
  • Dolnośląski Fundusz Gospodarczy - wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
Image

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy - wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. pomaga mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z regionu województwa dolnośląskiego w uzyskaniu funduszy na inwestycje poprzez:
  • poręczenia kredytów,
  • poręczenia leasingów
  • poręczenia wadialne,
  • gwarancje należytego wykonania umowy i gwarancje usunięcia wad i usterek,
  • poręczenia faktoringu.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.dfg.pl