• Home
  • Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców - Urząd Skarbowy
Image

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców - Urząd Skarbowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny może:
  • odroczyć termin zapłaty należności podatkowych,
  • rozłożyć na raty należności podatkowe,
  • umorzyć zaległości podatkowej.

Wnioski oraz objaśnienia dostępne są w formie elektronicznej pod poniższymi linkami:
Informacje można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Skarbowym w Oławie pod numerem telefonu:
Udzielanie ulg i rat tel. 71 303-94-56.