• Home
  • Ulgi dla przedsiębiorców związane z gospodarowaniem odpadów
Image

Ulgi dla przedsiębiorców związane z gospodarowaniem odpadów

Przedsiębiorcy, którzy ograniczyli, zawiesili lub czasowo zamknęli działalność gospodarczą, mają możliwość:
 
  1. Zawieszenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W tym celu powinni złożyć korektę deklaracji tzw. deklarację zero w biurze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Na czas zawieszenia, odpady nie będą odbierane.
  2. Obniżenia opłaty - w przypadku wytwarzania mniejszej ilości odpadów, przedsiębiorca powinien złożyć w biurze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem aktualnej sytuacji, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Gdy przedsiębiorca rozlicza się za odbiór i zagospodarowanie odpadów z zarządcą/właścicielem budynku, w którym prowadzi działalność gospodarczą, wymienione wyżej korekty składa u zarządcy/właściciela budynku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Związku Międzygminnego Ślęza - Oława, pisząc na adres e-mail: zwiazek@sleza-olawa.pl lub dzwoniąc pod numer 71 391 91 50 wewn. 1 lub 2.