• Home
  • Sukcesja w firmach rodzinnych - oferta dla przedsiębiorców
Image

Sukcesja w firmach rodzinnych - oferta dla przedsiębiorców

Projekt skierowany jest do firm rodzinnych rozumianych zgodnie z poniższą definicją:
  • przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:
  • wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia,
  • pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.

Nabór wniosków w ramach tego projektu trwa do 30 września 2023r.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sukcesja-w-firmach-rodzinnych