• Home
  • Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla przedsiębiorców
Image

Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla przedsiębiorców

Celem działania Akademii Menedżera MMŚP jest dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców (MMŚP) w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej.

O refundację usług rozwojowych mogą się ubiegać :
  • właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP (aktywnie biorący udział w zarządzaniu),
  • pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,
  • pracownicy MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Przyznane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:
  • zdiagnozować potrzeby mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania transformacją cyfrową,
  • określić luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego,
  • skorzystać z usług doradczych i/lub przeszkolić wskazane osoby w zakresie kompetencji cyfrowych.

Maksymalnie można otrzymać 150 000 zł dofinansowania.
Nabór do projektu trwa do 30 września 2023r.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-mmsp-kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-oferta-dla-przedsiebiorcow