• Home
  • Nabór do programu "Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026"
Image

Nabór do programu "Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026"

Zarząd Karkonoskiej Izby Gospodarczej zaprasza firmy zarejestrowane lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego do złożenia wniosku o przystąpienie do VI naboru programu "Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026".

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie kompletnego wniosku do 14 lipca 2023r. Udział w programie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące programu zostaną przekazane drogą elektroniczną zainteresowanym podmiotom.
W tym celu należy przesłać wiadomość e-mail na adres biuro@kig.net.pl wraz z nazwą firmy oraz informacją o siedzibie firmy zainteresowanej programem wsparcia.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
https://kig.net.pl/wsparcie-dla-firm