• Home
  • Trasa nr 1 - Szlakiem rezerwatów przyrody
Image

Trasa nr 1 - Szlakiem rezerwatów przyrody

Trasa prowadzi z dworca kolejowego w Oławie, przez rezerwaty przyrody: „Zwierzyniec" i „Grodziska Ryczyńskie", obok „Kanigóry", „Leśnej Wody" i „Łachy Jelczańskiej" (dojścia do nich opisane w trasie), przez Bystrzycę Oławską do Jelcza-Laskowic.
Trasa oznakowana - szlak czerwony.
Długość trasy około 27 km.
Czas przejścia - 7 godzin.
Szczegółowa mapa w załączniku.
 
Mapa trasa 1

Budynek dworca PKP, prawdopodobnie wzniesiony został wraz z uruchomieniem linii kolejowej, której budowę na Śląsku rozpoczęto w roku 1838, a pierwszy odcinek z Wrocławia do Oławy uruchomiono 22 maja 1842 roku. Była to zarazem pierwsza linia kolejowa na obecnych ziemiach polskich. W następnych latach przedłużono ją do Opola, a w roku 1845 na Górny Śląsk. Dworzec kolejowy został usytuowany za miastem, w pobliżu parku - nie było wówczas jeszcze wiaty peronowej, która zapewne powstała w latach 60 - 70 XIX stulecia - przebudowany na początku wieku XX.
Trasa nr 1 - Szlakiem rezerwatów przyrody