• Home
  • Lista aktualności

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Oławie, ul. 3 Maja 18 F/u
zatrudni od zaraz pracownika ds. płac na czas zastępstwa.
Podania wraz z CV należy złożyć w terminie do 26 lutego 2024 r.
do godz. 15.00.


Planowane wyłączenia prąduPrzepompowywanie wody opadowej przy ul. RybackiejInformacja o stanie wód w rzekach na terenie Oławy 12.02.2024Ogłoszenie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.   

            Ostateczny termin przyjmowania kart zgłoszeniowych w pierwszej rekrutacji to 20.02.2024 r. (data wpływu do tutejszego Ośrodka ). W rekrutacji będą brane pod uwagę również wszystkie dotychczas złożone karty zgłoszenia kandydatów na uczestników (do edycji Programu na rok 2024).

            Karty zgłoszeniowe do Programu można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. 3 Maja 18 g/u (budynek A, pokój 20) lub ze strony internetowej MOPS: http://www.mopsolawa.pl/. Bliższych informacji udziela pracownik Ośrodka pod nr tel. 503-983-942. Po weryfikacji złożonych wniosków uczestnicy i asystenci zostaną pisemnie poinformowani o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu do Programu.

           

 

Ostrzeżenie meteorologiczneSugerowane objazdy podczas protestu rolników w dniu 09.02.2024Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze z europejskim dofinansowaniem. Dzięki Bazie możesz kontynuować edukację, zdobywać wiedzę, poszerzać kompetencje i kwalifikacje.
Baza pozwala w prosty i szybki sposób znaleźć usługi rozwojowe, odpowiadające na potrzeby użytkowników.
Link do Bazy Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Instrukcja  użytkownika BUR:
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/images/BUR_serwis_info/Instrukcja_uzytkownika_BUR_v20.pdf

Baza zastąpiła dotychczasową wyszukiwarkę usług szkoleniowych - „Inwestycja w Kadry”.
Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm


Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pt.: „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm”,  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.
W ramach projektu Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do usług rozwojowych (szkolenia), które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.
Link do Bazy Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Maksymalna wartość umowy refundacji dla jednego przedsiębiorcy wynosić będzie:
  • 25 000,00 zł dla mikro przedsiębiorcy,
  • 45 000,00 zł dla małego przedsiębiorcy,
  • 65 000,00 zł dla średniego przedsiębiorcy,
  • 100 000,00 zł dla dużego przedsiębiorcy.
Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych (np. usługi doradczej lub szkoleniowej) może wynieść nie mniej niż 50%, przy czym istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 60% lub 70%.
Pierwszy nabór formularzy planowany jest na I kwartał 2024 r.
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2028 roku.
Szczegółowe informacje o projekcie  znajdują się pod linkiem:
https://www.warr.pl/projekty/
 


Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu oławskiego