Centrum Sztuki w Oławie

ul. Młyńska 3, 55 - 200 Oława
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.
 • Dostosowany
 • Parking

Nawiguj z Google


Opis

Zakres działań: 
 • Rozwój i profesjonalizacja kultury na lokalnym obszarze;
 • Współpraca z europejskimi, krajowymi instytucjami, organizacjami oraz indywidualnymi artystami;
 • Popularyzacja profesjonalnych przedsięwzięć kulturalnych (muzyka, teatr, film);
 • Kreacja oraz promocja kultury i sztuki;
 • Inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury organizacji pozarządowych;
 • Podwyższanie kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, instytucja nie posiada wyodrębnionego parkingu,
 • wejście dla osoby niepełnosprawnej na wózku jest wejściem bocznym, wymaga użycia dzwonka i osoby asystującej, w zależności od stopnia niepełnosprawności,
 • wewnątrz budynku znajdują się 2 windy dla osób przemieszczających się na wózkach, umożliwiające dojazd na wszystkie kondygnacje,
 • korytarze są dostosowane do przemieszczania się osób na wózkach,
 • w sali widowiskowo-kinowej oraz na recepcji/w kasie jest pętla indukcyjna,
 • osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku i jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika
 • stanowisko kasowe przyjmujące opłaty za usługi zostało dostosowane dla osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich,
 • posiadamy sprzęt do audiodeskrypcji wykorzystywany głównie w Kinie Odra, w repertuarze kina są zaznaczone tytuły z audiodeskrypcją,
 • w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online,
 • budynek został wyposażony w system przeciwpożarowy, w razie wystąpienia pożaru m.in. windy zjeżdżają na poziom zero, celem umożliwienia ewakuacji osób z budynku oraz drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Regulamin i warunki

Zniżki dla posiadacza Oławskiej Karty Mieszkańca obowiązują od 1 września 2023 roku.

Cennik kursów i sekcji
Cennik wydarzeń

 
 • Dostosowany
 • Parking

Nawiguj z Google


Opis

Zakres działań:
 • Edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez organizację zajęć i kursów;
 • Rozwój działalności twórczej w dziedzinie sztuk plastycznych;
 • Inspirowanie i wspomaganie działających w sferze muzyki indywidualnych artystów oraz grup muzycznych;
 • Wspieranie różnorodnych amatorskich form i działań artystycznych;
 • Prowadzenie działalności Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • przed wejściem do budynku jest podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich,
 • wewnątrz budynku znajdują się 2 platformy dla osób niepełnosprawnych, dzięki którym osoby na wózku mogą dostać się do sali konferencyjnej, do galerii “OKO” i sali widowiskowej,
 • osoby poruszające się na wózkach nie dostaną się na 1 piętro do działu administracyjnego i kadrowo-księgowego, sali plastycznej i baletowej, ani do pomieszczeń Oławskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku i jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika,
 • stanowisko recepcyjne/kasowe przyjmujące opłaty za usługi, zostało dostosowane dla osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Regulamin i warunki

Zniżki dla posiadacza Oławskiej Karty Mieszkańca obowiązują od 1 września 2023 roku.

Cennik kursów i sekcji
Cennik wydarzeń


 • Dostosowany
 • Parking

Nawiguj z Google


Opis

Centrum Sztuki w Oławie od 2015 r. prowadzi działalność kinową i sprawuje nadzór merytoryczny oraz administracyjny nad kinem ODRA z salą na 345 miejsc. Tradycja oławskiego kina liczy sto lat, kiedy to w obecnym obiekcie przy ul. Młyńskiej 3 w 1923r. rozpoczęło działalność pierwsze lokalne kino i funkcjonowało z krótkimi przerwami do roku 2006. Po modernizacji obiektu sztuka filmowa ponownie zawitała do Oławy.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, instytucja nie posiada wyodrębnionego parkingu,
 • wejście dla osoby niepełnosprawnej na wózku jest wejściem bocznym, wymaga użycia dzwonka i osoby asystującej, w zależności od stopnia niepełnosprawności,
 • wewnątrz budynku znajdują się 2 windy dla osób przemieszczających się na wózkach, umożliwiające dojazd na wszystkie kondygnacje,
 • korytarze są dostosowane do przemieszczania się osób na wózkach,
 • w sali widowiskowo-kinowej oraz na recepcji/w kasie jest pętla indukcyjna,
 • osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku i jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika
 • stanowisko kasowe przyjmujące opłaty za usługi zostało dostosowane dla osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich,
 • posiadamy sprzęt do audiodeskrypcji wykorzystywany głównie w Kinie Odra, w repertuarze kina są zaznaczone tytuły z audiodeskrypcją,
 • w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online,
 • budynek został wyposażony w system przeciwpożarowy, w razie wystąpienia pożaru m.in. windy zjeżdżają na poziom zero, celem umożliwienia ewakuacji osób z budynku oraz drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Regulamin i warunki

Zniżki dla posiadacza Oławskiej Karty Mieszkańca obowiązują od 1 września 2023 roku.
Cennik