Pakiet Mieszkańca

Informacje


Komu przysługuje:

Pakiet Mieszkańca może otrzymać każda osoba, która spełnia co najmniej jeden warunek:

  • jest zameldowana na terenie Miasta
  • zamieszkuje na terenie Miasta i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Oławie, ze wskazaniem Miasta jako swojego miejsca zamieszkania, bez względu na to, czy ta osoba osiąga dochód

Do korzystania z programu Oławska Karta Mieszkańca uprawnione są także dzieci osób, o których mowa wyżej :

  1. do ukończenia 18 roku życia.
  2. do ukończenia 25 roku życia (w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje),
  3. bez ograniczeń wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica:

Jak uzyskać pakiet:

Oławską Kartę Mieszkańca z aktywnym Pakietem Mieszkańca wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej, która jest uprawniona do korzystania z programu Oławska Karta Mieszkańca.

Oławska Karta Mieszkańca z Pakietem Mieszkańca jest dostępna w formie plastikowej lub elektronicznej w dedykowanej aplikacji mobilnej https://miasto.olawa.pl/pobierzAplikacje.qbpage .

Wnioski na kartę w formie plastikowej wydawane są w Urzędzie Miejskim w Oławie: w Wydziale Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości, pokój 25, II piętro lub w biurze podawczym na parterze w Urzędzie Miejskim w Oławie (poniedziałek, wtorek, czwartek od 8.00 do 15.00, w środę od 8.00 do 17.00 oraz w piątek od 8.00 do 14.00).

W wersji edytowalnej wniosek do pobrania.

Wypełnione wnioski w formie papierowej należy złożyć w biurze podawczym na parterze lub w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Oławie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości, pokój 25, w godzinach pracy t.j. (poniedziałek, wtorek, czwartek od 8.00 do 15.00, w środę od 8.00 do 17.00 oraz w piątek od 8.00 do 14.00) oraz pod numerem telefonu 71 303 55 89 lub drogą elektroniczną pod adresem okm@miasto.olawa.pl.

Przez jaki czas ważny jest pakiet:

Pakiet Mieszkańca wydawany jest na okres jednego roku. Po upływie roku od przyznania, a następnie co rok należy Oławską Kartę Mieszkańca wraz z Pakietem Mieszkańca zweryfikować. W przypadku osób zameldowanych w Oławie weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie złożonego wniosku.