Pakiet Oławska Karta Seniora

Informacje


Komu przysługuje:
Pakiet Oławska Karta Seniora przysługuje osobie zamieszkałej na terenie Gminy Miasto Oława, w wieku 65 lat i więcej oraz posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych.

Jak uzyskać pakiet:
Oławska Karta Mieszkańca z aktywnym Pakietem Oławska Karta Seniora wydawana jest na zintegrowany wniosek osoby według kryterium wieku – 65 lat i więcej w formie plastikowej lub elektronicznej w dedykowanej aplikacji mobilnej https://miasto.olawa.pl/pobierzAplikacje.qbpage.
Wnioski na kartę w formie plastikowej wydawane są w Urzędzie Miejskim w Oławie: w Wydziale Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości, pokój 25, II piętro lub w biurze podawczym na parterze w Urzędzie Miejskim w Oławie (poniedziałek, wtorek, czwartek od 8.00 do 15.00, w środę od 8.00 do 17.00 oraz w piątek od 8.00 do 14.00). W wersji edytowalnej wniosek do pobrania.

Wypełnione wnioski w formie papierowej należy złożyć w biurze podawczym na parterze lub w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Oławie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości, pokój 25, w godzinach pracy t.j. (poniedziałek, wtorek, czwartek od 8.00 do 15.00, w środę od 8.00 do 17.00 oraz w piątek od 8.00 do 14.00)
Szczegółowe informacje dotyczące Pakietu Oławskiej Karty Seniora można uzyskać pod numerem telefonu 71 303 55 89 lub drogą elektroniczną pod adresem okm@miasto.olawa.pl.

Przez jaki czas ważny jest pakiet:
Oławska Karta Mieszkańca z Pakietem Oławska Karta Seniora wydawana jest bezterminowo.