Oławska Karta Seniora

Informacje


Komu przysługuje
Oławska Karta Seniora przysługuje osobie zamieszkałej na terenie Gminy Miasto Oława, w wieku 65 lat i więcej oraz posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych.

Jak uzyskać kartę
Oławska Karta Seniora wydawana jest na wniosek osoby według kryterium wieku – 65 lat i więcej.
Wnioski wydawane są w Urzędzie Miejskim w Oławie: w biurze podawczym, w sekretariacie lub w Wydziale Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości, pokój 26. W wersji edytowalnej wniosek do pobrania.
Wnioski składa się osobiście w biurze podawczym na parterze lub w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Oławie (od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, w środę od 7.30 do 17.00).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości, pokój 26, w godzinach pracy t.j. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, w środę od 7.30 do 17.00.
Szczegółowe informacje dotyczące Oławskiej Karty Seniora można uzyskać pod numerem telefonu 71 303 55 82 lub drogą elektroniczną pod adresem wssp@um.olawa.pl.

Przez jaki czas ważna jest karta
Oławska Karta Seniora wydawana jest bezterminowo i jest imienna.