Image

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta Oława przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok.
Program dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka Ogłoszenia, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego https://miasto.olawa.pl/ w Aktualnościach, oraz w wersji drukowanej w Wydziale Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości, pokój 25, II piętro Urzędu Miejskiego, przy pl. Zamkowy 15.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 15 lipca 2024 r. do dnia 5 sierpnia 2024 r. poprzez wyrażenie opinii wysyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wssp@um.olawa.pl
Warunkiem udziału w konsultacjach organizacji pozarządowej jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.
Wyniki konsultacji będą ujęte w uzasadnieniu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok. Opinie na temat projektu można zgłaszać do 5.08.2024.

Zarządzenie Nr 96/0050/2024 Burmistrza Miasta Oława z dnia 3 lipca 2024 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Miasto Oława z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok.
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych