Pakiet Oławska Karta Dużej Rodziny

Informacje


Komu przysługuje:

Pakiet Oławska Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodzin wielodzietnych zamieszkujących w Oławie z co najmniej trójką dzieci :

  • do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat, gdy dziecko się uczy,
  • bez ograniczeń wiekowych dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej.

Jak uzyskać pakiet:

Oławską Kartę Mieszkańca z aktywnym Pakietem Oławska Karta Dużej Rodziny wydaje się na wniosek członka rodziny wielodzietnej posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z Pakietu Oławska Karta Dużej Rodziny jest wnioskiem zintegrowanym z wnioskiem o nadanie Oławskiej Karty Mieszkańca. w formie plastikowej lub elektronicznej w dedykowanej aplikacji mobilnej  https://miasto.olawa.pl/pobierzAplikacje.qbpage .

Wnioski na kartę w formie plastikowej wydawane są w Urzędzie Miejskim w Oławie: w Wydziale Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości, pokój 25, II piętro lub w biurze podawczym na parterze w Urzędzie Miejskim w Oławie (poniedziałek, wtorek, czwartek od 8.00 do 15.00, w środę od 8.00 do 17.00 oraz w piątek od 8.00 do 14.00).

W wersji edytowalnej wniosek do pobrania.

Wypełnione wnioski w formie papierowej należy złożyć w biurze podawczym na parterze lub w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Oławie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości, pokój 25, w godzinach pracy t.j. (poniedziałek, wtorek, czwartek od 8.00 do 15.00, w środę od 8.00 do 17.00 oraz w piątek od 8.00 do 14.00).

Szczegółowe informacje dotyczące Pakietu Oławskiej Karty Dużej Rodziny można uzyskać pod numerem telefonu 71 303 55 89 lub drogą elektroniczną pod adresem okm@miasto.olawa.pl.

Przez jaki czas ważny jest pakiet:

Pakiet Oławska Karta Dużej Rodziny wydawany jest na okres jednego roku. Po upływie roku od przyznania, a następnie co rok należy Oławską Kartę Mieszkańca wraz z Pakietem Oławska Karta Dużej Rodziny zweryfikować. W przypadku osób zameldowanych w Oławie weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie złożonego wniosku.