Oławska Karta Dużej Rodziny

Informacje


Oławska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe, zamieszkującym w Oławie z przynajmniej trójką dzieci niezależnie od dochodu:
• do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat, gdy dziecko się uczy,
• bez ograniczeń wiekowych dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej.